Wednesday, February 4, 2009

SALAM PERSAHABATAN MAYA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Mulakan dengan Basmallah dan Selawat atas junjungan NAbi SAW, kerana dengan RAHMAT, TAUFIK dan HIDAYAH dari ALLAH TAALA..kita diberi kesempatan untuk terus menghirup udara... menarik nafas... melangkah dan terus melangkah menuju keredhaanNYA..INSYALLAH. ..Oleh itu, wahai teman, sahabat dan taulan..marilah kita sama-sama menunjukkan rasa bersyukur kita kepada ALLAHI TAALA dengan melakukan segala suruhanNYA dan meninggalkan segala yang dilaranganNYa..

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah sahaja diri kamu (dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah). Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayat petunjuk (taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, kemudian Dia akan menerangkan kepada kamu (balasan) apa yang kamu telah lakukan..Surah Al-Maidah, ayat 105

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dialah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya) dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu: Orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dialah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNya) Dialah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan...Surah Al-Hajj, Ayat 78.

Demikian ayat-ayat yang diturunkan oleh sebagai suatu perintah yang perlu diPATUHI oleh setiap makhluk yang bergelar hamba untuk mengimarahkan bumi...

Penulis rasa cukuplah ini sebagai permulaan dalam pertemuan ini..INYALLAH kita bersua lagi pada tulisan yang mendatang..INSYALLAHI TAALA
Wasalam,

"ISLAM IS OUR WAY OF LIFE"

DahLan AzMie HaMiz DarWisY IbNu DaUd
Gerakan Pena Emas CitY Of RaUDhaH

No comments:

Post a Comment