Tuesday, October 27, 2009

SIAPA ITU SYIAH? ADAKAH MEREKA JUGA BENAR?

SYIAH

LATAR BELAKANG


Syiah ini merupakan satu kelompok pecahan dari umat ISLAM yang merangkumi lebih kuarang 10 % dari seluruh umat ISLAM di dunia. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan. Tetapi saya akan jelaskan 3 kumpulan besar dalam golongan syiah ini, insyallah.

i. Syiah Imam Dua Belas (Ja’fariyyah)

Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di IRAN dan merangkumi hampir 60 % dari pda penduduk IRAQ. Golongan ini juga menjadi kumpulan minority di beberapa buah negara seperti PAKISTAN, AFGANISTAN, LEBANON dan SYRIA.

ii. Syiah Zaidiyyah

Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam Lima ini berkembang di YAMAN dan hampir 40 % daripada penduduk negara tersebut dalah pengikut Syiah Zaidiyyah.

iii. Syiah Ismailiyyah

Kumpulan ini mempunyai Imam Tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di INDIA dan bertaburan di sekitar ASIA TENGAH, IRAN, SYRIA dan TIMUR AFRIKA.

Di Malaysia pula, terdapat 3 kumpulan syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun kebelakangan ini iaitu:

i. Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra)

kumpulan ini berasal dari INDIA dan di Malaysia ia di kenali sbagai goloangan yang memiliki KEDAI BOMBAY. Kumpulan yang berpusat di Daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang (tahun 1996).

ii. Syiah Ismailiah Agha Khan

Kumpulan ini di kenali dengan nama Kedai Peerbhai. Bergerak di sekitar Lembah Kelang. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

iii. Syiah Ja’fariyyah@Imamiah Ithna Assyariyyah (Iman Dua Belas)

a) Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran.

b) Fahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah university tempatan telah memainkan peranan tuk menyebarkan fahaman Syiah Ja’fariyyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi.


Saudara pembaca yang budiman,


Ajaran dan fahaman Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng dari ajaran ISLAM dan menjadi ancaman kepada perpaduan Ummah, keutuhan agama, perpaduanbangsa dan keamanan negara khususnya di Malaysia. Oleh itu, fahaman dan ajaran ini perlu dibendung keseluruhannya dari berkembang masuk ke Aliran Ahli SunnaH wa Jamaah kerana terdapat percanggahan yang jelas dari sudut akidah, syariah dan pelbagai penyelewengan umum yang lain. Insyallah, pada entri yang akan datang saya akan berkongsi pula beberapa penyelewengan yang dibawa oleh fahaman syiah dari sudut-sudut yang dinyatakan tadi. Saya juga akan membentangkan hujah disebalik kenapa fahaman ini dikatakan menyeleweng. INSYALLAH.


Rujukan:

1. Koleksi Pengajian Penulis.
2. Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Ulama Syiah Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.
3. Kitab Awail al-Maqalat petikan Muhamad JAwad Mughniah dari kitab al-Syiah Fi Mizan.
4. Kitab al-Usul Min al-Kafi karangan al-Kulaini Juzu’
5. Kitab Bihar al-Anwar karangan al-Majlisi
6. Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Mansur Husain
7. Kitab al-Tafsir oleh Abu al-Nadhar Muhammad bin Masud bin Iyasy al-Salami al-Samarqandi atau dikenali sbagai Ibn al-Iyasyi
8. Kitab Usul Kafi, Itikadi, Ijtimai, Akhlakhi, wa- ilmi oleh al-Kulaini

..MAHBUB MARDHATILLAH..
DAHLAN AZMIE HAMIZ DARWISY IBNU DAUD
INSTITUT IBNU DAUD

No comments:

Post a Comment